Monthly Archives Říjen 2017

28
Říjen
2017

Petra&Breta

Petra nás oslovila v době, kdy už měli téměř vše zajištěno. Nicméně ještě zbývalo pár věcí doladit, ale hlavně vše dobře naplánovat a postarat se o hladký průběh celého dne. Velmi si vážíme důvěry, kterou v nás vložili a těší nás, že byli spokojeni.

,,Dobrý den Veru, moc rádi bychom poděkovali agentuře AV your day a hlavně paní Veronice za to, že nám umožnili tak krásně prožít náš velký den. Už na úplném začátku po zasnoubení jsme s manželem věděli, že naplánovat celou svatbu při našem povolání a zařizování nového bydlení sami rozhodně nezvládneme a po projíždění internetu a na doporučení jsme si vybrali koordinaci přes AV your day. Již po první schůzce s paní Veronikou jsme věděli, že jsme si vybrali nejlépe, jak jsme mohli. Bez pomoci AV your day bychom byli úplně ztracení, ale díky úžasnému a flexibilnímu přístupu agentury byl celý průběh našeho svatebního dne bez jediné chybičky. A o nádherné výzdobě  ani nemluvě.:) Moc Vám za vše děkujeme!´´manželé Machovi, Lysice 9.9.2017

Foto Veronika Hrdličková VH photography

Svatební dort a cukroví Dorty Katrin Olomouc

Květiny Gabriela květiny s láskou

Výzdoba svatební tabule, květiny, taneční lekce, celodenní koordinace  AV your day 

částečný svatební servis září 2017 – více foto zde 

IMG_7805

 

 

Číst více
17
Říjen
2017

Balíček svatební obřad se stojánky

Svatební obřad se stojánky Cena:  4500 Kč
Název: balíček svatební obřad se stojánky
Popis: 21× židle bílé bez potahu, nebo židle s potahem dle výběru, stůl s ubrusem a voálem,4 x stojánek  s dekorem, červený koberec nebo plátky růží, polštářek na prstýnky, květinové aranžmá z umělých květin,  příprava, úklid, doprava po Brně,možnost doobjednání mašlí na židle

 

Číst více
17
Říjen
2017

Balíček svatební obřad s bílou dřevěnou slavobránou

Bílá dřevěná slavobrána rám s voály Cena:  5500 Kč
Název: Balíček svatební obřad s bílou dřevěnou slavobránou – rám s voály
Popis: 21× židle bílé bez potahu, nebo židle s potahem dle výběru, stůl s ubrusem a voálem, svatební bílá slavobrána – rám s voály, dozdobená do barvy svatby, červený koberec nebo plátky růží, polštářek na prstýnky, květinové aranžmá z umělých květin,  příprava, úklid, doprava po Brně, možnost doobjednání mašlí na židle

 

Číst více
16
Říjen
2017

Balíček svatební obřad LUXUS

svatební bílá dřevěná slavobrána  Cena: 7500 Kč
 Název: Svatební obřad LUXUS
 Popis: 21× židle bílé bez potahu nebo s potahem, mašle do barvy svatby, luxusní vintage stůl s krajkou a květinovým aranžmá z umělých květin, bílá dřevěná slavobrána s voálem, 4 x stojánek  s dekorem, plátky růží, polštářek na prstýnky, květinové aranžmá z umělých květin,  příprava, úklid, doprava po Brně, možnost doobjednání mašlí na židle

 

Číst více
16
Říjen
2017

Balíček svatební obřad s altánem

svatební altán Cena:  6500 Kč
Název: Balíček svatební obřad s altánem 
Popis: 21× židle bílé bez potahu, nebo židle s potahem dle výběru, stůl s ubrusem a voálem, svatební altán s baldachýnem dodekorovaný do barvy svatby, červený koberec nebo plátky růží, polštářek na prstýnky, květinové aranžmá z umělých květin,  příprava, úklid, doprava po Brně, možnost doobjednání mašlí na židle
Číst více
16
Říjen
2017

Balíček svatební obřad základ

_DSC1754_001 Cena:  4000 Kč
Název:  Balíček svatební obřad základní
Popis: 21x židle s potahem nebo židle bílá , stůl s ubrusem a voálem, červený koberec, polštářek na prstýnky, květinové aranžmá z umělých květin, příprava, úklid, doprava po Brně,  možnost doobjednání mašlí na židle
Číst více
10
Říjen
2017

Podmínky soutěže Svatební Špilberk 2017

Podmínky Soutěže o diamantové prsteny od Balcar Diamonds

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

VYHRAJTE DIAMANTOVÉ PRSTENY ZA 30 000 KČ

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen “pravidla”).

Tato soutěž je určena výhradně osobám starších 18 let.

 1. Pořadatel a organizátor

AV your day s.r.o. Oderská 12, Brno, 625 00, IČ: 255 94 460, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka:C 36601 a Muzeum města Brna, příspěvková organizace, IČ: 00101427, DIČ: CZ 00101427, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 34

dále jen “Pořadatel”)

 

 1. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 4. 11. 2017 do 5. 11. 2017.

 1. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky, v prostorách hradu Špilberk, kde v době termínu soutěže probíhá svatební veletrh pod názvem Svatební víkend na Špilberku (dále jen „místo konání“).

 1. Název spotřebitelské soutěže

Soutěž se nazývá „VYHRAJTE DIAMANTOVÉ PRSTENY ZA 30 000 KČ OD BALCAR DIAMONDS“(dále jen „Soutěž“)

 1. Spolupráce se sociálními sítěmi

Pořadatel prohlašuje, že tato Soutěž není nikterak organizována ve spolupráci se sociálními sítěmi Facebook a Instagram, ani není jinak ze strany sociálních sítí Facebook a Instagram či jejich vlastníky nebo provozovateli podporována.

 1. Pravidla Soutěže

Soutěž spočívá v co nejpřesnějším odhadu ceny vystaveného diamantu. Diamant bude vystaven v prostorách hradu Špilberk, kde v době termínu soutěže probíhá svatební veletrh pod názvem Svatební víkend na Špilberku. Je nutné, aby soutěžní lístek s odhadem a kontaktními údaji (email, telefon) byl vhozen do schránky určené ke sběru soutěžních lístků. Schránka bude k dispozici v prostorách hradu Špilberk, kde v době termínu soutěže probíhá svatební veletrh pod názvem Svatební víkend na Špilberku.

 1. Účast v Soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, plně svéprávné, s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Pořadatel je oprávněn vyžádat si od výherce doložení věku. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli a/nebo společnostem a osobám podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, nebo jsou sami těmito osobami anebo jsou těmto osobám blízké v souladu s ustanovením § 22 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Soutěžící, kteří nedodrží uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni. Soutěžící je povinen poskytnout Pořadateli kontaktní informace ( e-mail, telefonní číslo), na základě kterých je Pořadatel schopen jej kontaktovat v případě výhry a následně výhru předat. Účastník Soutěže dává Pořadateli Soutěže v souladu s Občanským zákoníkem svolení s užitím podobizny soutěžícího a snímků a obrazových záznamů (dále jen „snímek“) týkajících se osoby soutěžícího, nebo projevů osobní povahy soutěžícího, předaných Pořadateli Soutěže nebo pořízených Pořadatelem Soutěže v souvislosti se Soutěží (např. předáváním výher atd.), a to též i pro použití pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli Soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoliv po skončení Soutěže odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel Soutěže snímek v souladu s jeho určením poskytne. Soutěžící souhlasí s tím, aby se Pořadatel Soutěže po obdržení snímků stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření reprodukcí. Pořadatel Soutěže má právo tyto snímky volně používat dle potřeby, reprodukovat, upravovat, zveřejňovat a šířit, bez nároku na odměnu soutěžícího. Snímky se stávají majetkem Pořadatele Soutěže a soutěžící nemají právo na jejich vrácení.

 1. Výherci

Bude vybrán jeden výherce s odhadem hodnoty diamantu nejbližším skutečnosti, doložitelné ověřeným certifikátem. V případě shody odhadu u vícero soutěžících bude výherce vybrán losováním. Vyhodnocení soutěže proběhne za účasti poroty složené ze zástupců Pořadatele Soutěže. Výherce bude kontaktován do 48 hodin od skončení soutěže a bude vyzván k převzetí výhry v prostorách firmy Balcar Diamonds na adrese Úvoz 72, Brno.

 

 1. Výhra

Předmětem výhry je certifikát na výrobu diamantových snubních prstenů v hodnotě 30 000 Kč od rodinné firmy Balcar Diamonds. Výherce je povinen výhru využít nejpozději do 30.6. 2019. Nesplněním této podmínky zaniká nárok výherce na získání této výhry.

 1. Oznámení a předání výhry

Oznámení výhry proběhne prostřednictvím e-mailu či telefonu. Výhra bude předána osobně v prostorách firmy Balcar Diamonds na adrese Úvoz 72, Brno. V případě, že se výherce nedostaví k převzetí výhry nebo pokud se nepodaří doručit zprávu o oznámení výhry nebo výherce nesdělí svoje kontaktní údaje, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktního e-mailu, telefonního čísla nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Nepřevzatá  výhra  propadá k následnému použití k dalším propagačním účelům Pořadatele Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti v Soutěži soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s těmito pravidly. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob Soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má Pořadatel právo, nikoliv však povinnost určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozím odstavci Soutěže neúčastnila.

 

 1. Práva a povinnosti soutěžících a Pořadatele Soutěže

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v Soutěži nebo užitím výhry. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativě vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru také není možné vymáhat soudní cestou. Veškeré vyobrazení výhry je pouze ilustrativní. Soutěž se řídí podmínkami dodavatele, který  také vyřizuje případné reklamace.

 1. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Odevzdáním soutěžního lístku vyjadřuje soutěžící Pořadateli Soutěže souhlas, aby po dobu 6 měsíců od začátku Soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu údajů poskytnutých během Soutěže soutěžícím, tj. jméno, příjmení, email, telefon, pro účely realizace a vyhodnocení této Soutěže a dále pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) Pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („ZoOÚ“), jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli a dojde-li k němu před ukončením Soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze Soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno Pořadateli před jejím doručením soutěžícímu, resp. výherci. Pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ, je Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele nebo Organizátora o vysvětlení či požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti podle předchozí věty, má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZoOÚ. Další případná zvláštní práva subjektů údajů zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZoOÚ.

 1. Závěrečná ustanovení

Na výhru v rámci této Soutěže není právní nárok a není tedy soudně vymahatelná. U výhry není nárok na její proplacení v hotovosti. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splňování podmínek pro účast v Soutěži. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel posuzuje v případě sporu nárok na výhru a vyhrazuje si právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv účastníka, který porušuje pravidla anebo je z porušení pravidel důvodně podezřelý. V případě vyloučení není nárok na náhradu újmy ani nákladů vzniklých s případným vyloučením ze Soutěže. Námitky na průběh Soutěže lze podávat písemně na adresu Pořadatele, ale nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení Soutěže. Pořadatel o námitce rozhodne a jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených v těchto Pravidlech Soutěž kdykoliv pozastavit, jednostranně změnit, zkrátit nebo úplně odvolat, a to bez udání důvodu. Dále si vyhrazuje právo změnit Pravidla Soutěže nebo nahradit výhru, a to výhrou stejného druhu a srovnatelné hodnoty. Jakákoliv změna Pravidel vstupuje v účinnost okamžikem jejího vyhlášení na webových stránkách Soutěže. Jakákoliv změna Pravidel či účast soutěžícího v Soutěži nezakládá nárok soutěžících na náhradu nákladů či újmy spojených se Soutěží. Tyto úplné podmínky Soutěže jsou zveřejněny po celý soutěžní čas na webové stránce  www.svatebnikoordinatorbrno.cz/podminky2017, http://svatebnispilberk.cz/, www.spilberk.cz . Tyto podmínky, Soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Svatební víkend Špilberk

Číst více
08
Říjen
2017

Jarka&Vlado

Jarka a Vlado si chtěli svatbu připravit sami. Chtěli si však plánování a svůj den naplno užít, proto si nás najali na předsvatební konzultace a celodenní koordinaci. I přes nepřízeň počasí, pršelo nám celý den, byl jejich svatební den pro všechny nezapomenutelným zážitkem.
,,Veroniku Polehlovou můžeme jen doporučit všem budoucím novomanželům. Využili jsme jejích služeb výzdoby obřadního sálu a celodenní koordinace a ušetřili jsme si tím spoustu času a hlavně nervů. Veronika je velmi milá, se vším ochotně pomůže, zajistí, doporučí a přizpůsobí se vašim přáním. Se vším jsme byli velmi spokojení.´´J & V
foto od Pavel Klement
UMPRUM svatební obřad
IMG_7580
Číst více